ADVOCATENKANTOOR DE GIER

  Powered by Ilios.    Rechtsgebieden

Tarieven

Voorwaarden

Persoonlijk

 

Terug naar beginDe samenleving wordt steeds ingewikkelder met als resultaat een toename van vaak complexe wet- en regelgeving op economisch terrein. De Wet economische delicten is een door de wetgever aangereikt kader waarbinnen tal van gedragingen strafbaar zijn gesteld. Als gevolg daarvan kan men ongewild geconfronteerd worden met een strafrechtelijk onderzoek en zelfs met een strafrechtelijke vervolging.
Tijdige advisering is in dat geval noodzakelijk. Alleen op die manier kunnen eventuele strafrechtelijke consequenties worden voorkomen.
De naleving van regelgeving is steeds vaker strafrechtelijk of met bestuurlijke boetes gesanctioneerd. Dit geldt ondermeer voor financieel-economische regelgeving en economisch strafrecht.(AFM, Arbeidsinspectie, FIOD-ECD, NMa, Voedsel- en Waren Autoriteit, VROM-inspectie en de bijzondere afdelingen van de politie).
Te denken hierbij is onder meer aan arbeidsomstandigheden / zware ongevallen, drank- en horecaregelgeving, geneesmiddelen en gezondheidszorg, levensmiddelen en non-food (Warenwet), maritiem strafrecht, mededinging / NMa (kartelverbod) en milieu.

Overtreding van regels heeft hier vaak niet te maken met crimineel gedrag, maar met de onoverzichtelijkheid en gebrek aan kennis.
Tijdig advies vragen kan veel narigheid voorkomen.

Ons kantoor neemt deel aan de piketregeling voor vroegtijdige rechtshulp aan in verzekering gestelde verdachten.


Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

  Copyright Advocatenkantoor De Gier 2015.