ADVOCATENKANTOOR DE GIER

  Powered by Ilios.    Rechtsgebieden

Tarieven

Voorwaarden

Persoonlijk

 

Terug naar beginHet woord strafrecht wordt gebruikt om aan te duiden onder welke voorwaarden voor de staat het recht bestaat bepaalde gedragingen te bestraffen, maar ook ter aanduiding van het geheel aan regels dat omschrijft waaruit deze straf mag bestaan.
Het omvat de regels en de overtredingen daarvan waaraan door de daartoe wettelijk bevoegde organen een straf is verbonden. Kortom: de normen waaraan eenieder zich heeft te houden.
In feite omvat het de voorschriften die aangeven met welke middelen op de overtreding van deze normen mag worden gereageerd.
Tot slot omvat het de regels die bepalen voor welke periode en in welke geografische gebieden de normen werkzaam zijn.

Rechtshulp op dit gebied omvat onder meer het pro-actief reageren op strafrechtelijke vervolging of dreiging daarvan en - indien vervolging al heeft aangevangen - het uitoefenen van alle rechten als omschreven in het Wetboek van Strafvordering.

Ons kantoor neemt deel aan de piketregeling voor vroegtijdige rechtshulp aan in verzekering gestelde verdachten.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

  Copyright Advocatenkantoor De Gier 2015.