ADVOCATENKANTOOR DE GIER

  Powered by Ilios.    Rechtsgebieden

Tarieven

Voorwaarden

Persoonlijk

 

Terug naar beginIndien geen nadere schriftelijke tariefafspraak is gemaakt tussen advocaat en opdrachtgever bedraagt het tarief 175,00 per uur (exclusief 21 % BTW).

Dit bedrag wordt vermeerderd met 6 % voor niet of moeilijk te specificeren kantoorkosten.
Ook reiskosten kunnen in rekening worden gebracht.

Voor aanvang van de rechtsbijstand kan een voorschot worden gevraagd van de opdrachtgever ter dekking van te maken kosten.

Naast honorarium worden de kosten van in de zaak in te schakelen derden aan de opdrachtgever doorberekend. (zie de rubriek verschotten)
Bij de declaratie wordt een specificatie van uren en kosten meegezonden.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

  Copyright Advocatenkantoor De Gier 2015.