ADVOCATENKANTOOR DE GIER

  Powered by Ilios.    Rechtsgebieden

Tarieven

Voorwaarden

Persoonlijk

 

Terug naar beginINCASSOTARIEF

Zaken waarbij de nadruk ligt op het invorderen van gelden noemen we 'incassozaken'.
Met name wanneer meer incassozaken tegelijkertijd door een advocaat worden behandeld is het gebruikelijk het incassotarief toe te passen.
De cliënt komt dan met de advocaat van tevoren een vergoeding overeen ter grootte van een percentage van het geďncasseerde bedrag.
De afspraak om het incassotarief toe te passen moet wel steeds schriftelijk worden vastgelegd in een door zowel de cliënt als de advocaat ondertekend document.

Bijvoorbeeld:

over de eerste € 2.949,57 : 15%
over het meerdere tot € 5.899,14 : 10%
over het meerdere tot € 14.747,86 : 8%
over het meerdere tot € 58.991,43 : 5%
over het meerdere boven € 58.991,43 : 3%

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

  Copyright © Advocatenkantoor De Gier 2015.