ADVOCATENKANTOOR DE GIER

  Powered by Ilios.    Rechtsgebieden

Tarieven

Voorwaarden

Persoonlijk

 

Terug naar beginNederland kent een uitgebreid stelsel van wetten en maatregelen op het terrein van sociale verzekering en de sociale zekerheid. Dit rechtsgebied omvat de regeling van rechten en plichten van werkgevers, werknemers en zelfstandigen terzake van onder andere ziekte/arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ziektekostenverzekeringen, kinderbijslag, nabestaanden en bijstand.
Het rechtsgebied sociale zekerheid is in de loop der jaren steeds omvangrijker en complexer geworden.
De overheid brengt in hoog tempo nieuwe wetten tot stand en vervangt oude regelingen door nieuwe. De voornaamste regelgeving heeft betrekking op de rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
Te denken valt aan regelingen terzake van premiedifferentiatie bij arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, reļntegratie van werknemers na ziekte, medische keuringen bij aanstellingen, premie-afdrachten door werkgevers, boeten en maatregelen.
Het spectrum van onze dienstverlening omvat geven van informatie, adviezen en bijstand in een bezwaar- of gerechtelijke procedure.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

  Copyright © Advocatenkantoor De Gier 2015.