ADVOCATENKANTOOR DE GIER

  Powered by Ilios.    Rechtsgebieden

Tarieven

Voorwaarden

Persoonlijk

 

Terug naar beginVERSCHOTTEN

Naast honorarium of eigen bijdrage dient u rekening te houden met verschotten.
Verschotten zijn kosten die wij moeten maken voor de uitvoering van de gegeven opdracht.
Te denken hierbij is aan deurwaarderskosten, griffierecht, uittreksel- en informatiekosten en reis- en verblijfkosten.

In geval van een toevoeging is vermindering van sommige verschotten mogelijk.
De verschotten zijn meestal belast met BTW.

Bij de declaratie wordt een specificatie van de kosten gegeven.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

  Copyright Advocatenkantoor De Gier 2015.